Warszawa

28 kwietnia 9:30-16:00

PKiN, XII piętro
ul. Plac Defilad 1