Kraków

19 maja 9:00-16:30

Żydowskie Muzeum Galicja,

ul. Dajwór 18